Depremde ortaya çıkan zararları karşılayan Zorunlu Deprem Sigortası

Mesken bulunan binalarda deprem ya da deprem nedeniyle meydana gelen yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi maddi hasarları karşılamak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’nı, Koruyucu Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketine yaptırabilirsiniz.

Sitelerde kaliteli yaşam sağlayan Site Ortak Alan Sigortası

Site ve apartmanların ortak yaşam alanlarında karşılaşılabilecek birçok tehlike bulunmaktadır. Doğal afetler, yangın, hırsızlık, makine kırılması, asansör kazası, cam kırılması vb. olaylar sonucu meydana gelecek maddi, manevi ve tedavi giderlerine ait hasarlara karşı ortak alanlara sigorta teminatı alınması amaçlanır.

Ortak alanlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı gerekli fizibilete çalışmasını, Koruyucu Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yaptırıp ihtiyaç duyduğunuz sigorta poliçenizi düzenlettiğinizde Site ve Apartman yönetimi olarak kendinizi koruma altında hissedebilirsiniz.

Evinizi ve sevdiklerinizi koruyan Konut Sigortası

Konut sigortası ile yangın, hırsızlık, doğal afet, hava, deniz ve kara taşıtlarının çarpması gibi beklenmeyen riskler neticesinde meydana gelen maddi hasarlarınızı karşılar.

Koruyucu Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yaptırdığınız Konut Sigortası ile risklere karşı kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Eşya Sigortası Eşyalarınızı güvence altına alan sigorta türüdür.

Eşya Sigortası’ndan faydalanmak için ev sahibi olmanıza gerek yok. Kiracılar da Eşya Sigortası yaptırabilir. Eşya Sigortası yaptırarak yangın, hırsızlık, doğal afet, hava, deniz ve kara taşıtlarının çarpması gibi beklenmeyen risklere karşı ev eşyalarına gelecek zararlardan korunmak için sigortanızı, Koruyucu Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yaptırabilirsiniz.