Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, poliçe süresinde gerçekleşen ani ve beklenmedik bir kaza sonucu sizi ve sevdiklerinizi koruyan bir güvencedir. Hayat güzelliklerle olduğu kadar kötü sürprizlerle de dolu. Bu kötü sürprizlere hazırlıklı olabilmeniz için poliçenizi  Koruyucu Sigorta’dan yaptırın, hayatı güvence altına alın.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatının Belirlenmesi

İnsan hayatının değeri ölçülememekle birlikte maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da teminat limitini belirlemek gerekir. Ferdi kaza sigortalarında teminat limitinin belirlenmesinde, sigortalının yaşı, mesleği gibi özellikleri göz önünde bulundurarak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı önceden taraflar arasında tespit edilir.

ANA TEMİNATLAR:

  • Kaza sonucu vefat

Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.

  • Kaza sonucu sürekli sakatlık

Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.

EK TEMİNATLAR:

  • Kaza sonucu tedavi masrafları

Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir. Sigortalıların talebine istinaden aşağıda belirtilen ek teminatlar ek prim ile kapsam dahiline alınmaktadır.

  • Gündelik tazminat

Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir.

  • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

Seçimli olarak prim karşılığı olarak alınmaktadır. Alındığı takdirde deprem ve yanardağ püskürmesi teminata dahildir.

• Neden Yaptırılmalıdır?

Kişisel olarak ferdi kaza sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Fakat kendini güvence altına almak isteyen her birey ferdi kaza sigortası yaptırılabilir.

• Türkiye Dışında’ da Geçerli mi?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bir kaza olduğunda ferdi kaza sigorta teminatınız geçerlidir.

• Neden Ferdi Kaza Sigortası?

Sigortanız varsa zehirlenme, yanıklar, burkulma, kırık-çıkık, böcek sokması, ev ve işyeri kazaları teminat altındadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir