Kasko Değer Listesi Nedir?

Kasko araç değeri ile kasko poliçe primleri, noter devir işlemleri ya da MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) hesaplaması yapılırken kullanılmaktadır. Kasko araç değer listesinin aracının kasko bedelinin hesaplanması için kullanılmaktadır ve aracın yaşına, modeline ve motor hacmine göre farklılık göstermektedir.

Sigorta şirketlerinin motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemede yardımcı olmak üzere, piyasa değerleri göz önünde tutularak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Türkiye Sigorta Birliği ve Reasürans üyesi sigorta şirketlerine duyurulan bu fiyatlar kasko sigortası yaptıracağınız aracınızdaki hasarların tamamını karşılanabilmesini sağlamaktadır.

15 yaşından büyük motorlu araçların kara taşıtlarının sigorta bedelleri sigortalı ile sigorta şirketi arasında mutabık kalınarak tespit edilmektedir.

Aracın Kasko Değer Listesi Nasıl Hesaplanır?

Kasko değeri aracınızın marka, model ve üretim yılına göre belirlenen bir bedel bu bedel ise, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yerli ve yabancı sigorta şirketlerin zorunlu olarak üye oldukları Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından belirleniyor. Kasko sigortası araç hasarı hesaplaması, parça başına maliyet hesaplama yöntemi ile yapılmakta. Bu yöntemde kasko sigortasına sahip olan aracın herhangi bir kazaya karışması sonucunda oluşan hasar, parça başı değişim, işçilik ve varsa onarım bedelleri hesaplanarak belirlenir. Bazı araç modellerinin kasko araç değer listesi aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

Kasko değer listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız….

Kasko Araç Değer Listesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Kasko araç değer listesi, geçmiş yıllarda araç hasar tazminatı ödemelerinde kullanılmış olsa da sonraki dönemlerde araçların fiyat referansı için ortaya yeni kaynaklar da çıkmıştır. İnternet üzerindeki araç ilan tabloları, oto pazarları gibi noktalar da kasko değeri için günümüzde kaynak olarak kabul edilmektedir. Kasko değeri bir aracın o dönemdeki ortalama değerini göstermektedir. Liste her ay düzenli olmak üzere Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayımlanmaktadır. (TSB) Bir örnek vermek gerekir ise, Kasko sigortası bulunan bir aracın kaza sonrasında kullanılamayacak yani (Pert) olduğunu varsayalım. Bu durumda sigorta şirketinin, sigortalıya tazminat ödemesi yapması gerekmektedir. Sigorta şirketleri bu aşamada ödemeleri gereken tutarı TSB’den kasko değer listesini kontrol ederek belirlemektedirler.

Araç Bedellerini Belirleme

TSB her ay açıkladığı kasko değer listesindeki araç bedellerini belirlerken ise, ikinci el araç satışının yapıldığı internet ilan siteleri, ithalat ve ihracat yapan firmaların internet siteleri, galeriler, otomobil satışı ile ilgili sürekli yayın yapan yayınlar, gazeteler ve gerek alıcıların gerekse de satıcıların ibraz ettikleri faturalardan yararlanmaktadır. Yeni uygulama ile birlikte artık her ay araç bedellerinin güncel değerinin bulunabileceği kasko değer listesi hayatımıza girmiş oldu. Kasko değer listesi ile aracın modeli, yaşı vs. her ne olursa olsun aracın güncel değerini bu liste ile kontrol ederek öğrenebilmek artık mümkün. Ancak belirttiğimiz üzere araç bedeli hesaplamalarında kullanılan tek kaynak kasko değer listesi değildir. Sigorta şirketleri belirttiğimiz diğer referansları da kendilerine kaynak olarak gösterebilirler. Ancak, şirket kasko poliçesinde aracın rayiç bedeli hesaplamalarında hangi kaynağı referans aldığını belirtmek zorundadır. Eğer bu referans kaynağı belirtilmemişse, TSB’nin belirttiği kasko değer listesindeki bedel baz alınmaktadır.

Kasko Değer Listesini İncelerken Nelere Dikkat Edilmeli:

  • Liste değerleri sadece araç kasko sigortaları için baz alınıyor ve zorunlu trafik sigortalarını kapsamıyor.
  • Belirlenen kasko bedellerinde ise ilave olarak aranızda yer alan klima radyo, teyp, jant gibi aksesuarların yer almadığını unutmamamız gerekiyor.
  • İkinci el araç satışlarında noter tarafından satış sözleşmesi üzerinde kasko değer listesi araç bedeli yazılır.
  • Hasar anında piyasa rayiç değeri ile sigorta şirketi arasında fark olmaması için doğru bedelinin kullanıldığından emin olmanızda fayda bulunuyor.
  • İkinci el araç alımında kasko değer listesi referans alınıyor.
  • TSB, kasko değer listesini yeni ve ikinci el araçların fiyatlarını göz önünde bulundurarak hazırlıyor. Yeni araç fiyatları için üretici ve ithalatçı firmaların araç fiyat listeleri baz alınırken, ikinci el araç fiyatları için galeriler, açık oto pazarları, ilanlar ve yayınlar göz önünde bulunduruluyor.
  • Kasko değer listesi doğrultusunda araç bedeliniz belirleniyor ve kasko poliçeniz üzerinde bu bedel “Rayiç Bedel” olarak ifade ediliyor.

 

 

Kasko Değer Listesi İle MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)’nin İlişkisi Nedir?

Kasko Değerinin %5’ini aşan tutarda fazla ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi geri alınabilecektir.

1.Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Kanunu’nda tarife değişti. Buna göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Türkiye Sigorta Birliği) tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. (Türkiye Sigorta Birliği) tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayımlanan kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları,bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

MTV ile ilgili kasko değer listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız….

 

Hangi Araçlar Kasko Değer Listesine Alınmaz?

Yaşı 15’ten büyük olan araçlar kasko değer listesine dahil edilmiyor. Bu araçların zorunlu trafik ve kasko sigortaları için sigorta şirketlerinin teklif ettiği fiyatlar değerlendirilebilir. 15 yaşından büyük araçlar için zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçesi yaptırırken araç sahibinin eğitim, meslek ve yaş gibi özellikleriyle aracın başından kaza geçip geçmediği gibi faktörler öne çıkıyor.

 

2.Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

Herhangi bir aracın kasko sigortası yaptırırken kasko değeri belirlenir ve poliçe primini direkt olarak etkiler. Aracın, araç kasko değeri üzerinden sigortalanması önerilir. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan araç kasko değer listesi üzerinden bu bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Kurumun web sitesi üzerinden düzenli olarak kasko değer listesi yayınlanmaktadır. İhtiyacı olan herkes araç kasko değer listesi sorgulama hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Mükelleflerin bu uygulamasından yararlanabilmeleri için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

 

4.Kasko Bedelinin Hesaplanması

Taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri: İlgili yılın ‘’Motorlu Kara Taşıtları Kasko değer listesi’ ’inde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5’inci maddesinde yer alan (1) sayılı tarifede otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için2008 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılı için ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

 

Örnek

Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 2006 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 TL olması halinde 2008 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

HesaplamaTutar
Taşıtın kasko sigortasına esas değeri40.000 TL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin %5’i (40.000 X %5=)2.000 TL
2008 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı7.503 TL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı5.213 TL

 

 

 

Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-

4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 5.213 TL olacaktır. Bu uygulama için mükellefler sirkülerimiz ekinde yer alan 28 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “……….. Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu doldurarak bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine veya İnteraktif Vergi Dairesi şifresi ile internet üzerinden dilekçe ile vergi dairesine başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

31/12/2018 tarihli Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için lütfentıklayınız… 

 

 

5.Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin, yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” ile ilgili yılın “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef, kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır. Buna göre; geçmiş yıllarda yukarıda yer alan örnekteki hesaplamaya göre fazla ödenmiş olan Motorlu Taşıtlar Vergileri, mükelleflerce “Düzeltme Talep Dilekçesi” ile (ekinde ilgili yıl için düzenlenmiş kasko sigortası değer bildirim formu olmak üzere) ilgili vergi dairesine başvurulmak suretiyle geri alınabilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir